The website has not been set up yet
If you have uploaded your website but still see this message,
delete the file index.php from your public_html directory.


Kodulehekülg ei ole veel üles seatud
Kui laadisite oma kodulehekülje üles ning näete siiski seda teadet,
kustutage oma virtuaalserveri public_html kataloogist fail nimega index.php.


Sivusto ei ole vielä ladattu palvelimeen
Jos latasitte sivustonne palvelimeen ja näette tätä ilmoitusta,
niin poistakaa käyttäjätilinne public_html hakemistosta index.php tiedosto.


El sitio web todavía no se ha creado
Si ha subido su página web, pero aún ve este mensaje,
borre el archivo index.php dentro de su directorio public_html.